Indmeldelse

Print selv Indmeldelsesblanket

Blanketten kan udskrives, underskrives og derefter skannes og sendes pr. mail i pdf format til info@fantasiverden.dk
Alternativt kan den underskrevne blanket afleveres på spilområdet eller sendes med post til:

Fantasiverden
Alleen 2
5683 Haarby.